Orlov Vilimonović, Larisa. " Читање и интерпретација родних стереотипа у Византији 12. века: Жене и моћ у Хроници Јована Зонаре" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 2 (24 September 2021)