Orlov Vilimonović, Larisa. " Читање и интерпретација родних стереотипа у Византији 12. века: Жене и моћ у Хроници Јована Зонаре." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.2 (2021): 365–387. Web. 3 Oct. 2023