Orlov Vilimonović, L. (2021). Читање и интерпретација родних стереотипа у Византији 12. века: Жене и моћ у Хроници Јована Зонаре. Гласник Етнографског института САНУ, 69(2), 365–387. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/974