ORLOV VILIMONOVIĆ, Larisa. Читање и интерпретација родних стереотипа у Византији 12. века: Жене и моћ у Хроници Јована Зонаре. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 365–387, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/974>.
Датум приступа: 07 dec. 2022