Milinković, Jelena. " Феминистичке студије периодике: од хеуристике до интерпретације и евалуације" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 2 (24 September 2021)