Milinković, Jelena. " Феминистичке студије периодике: од хеуристике до интерпретације и евалуације." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.2 (2021): 323–343. Web. 8 Dec. 2021