Milinković, J. 2021 Sep 24. Феминистичке студије периодике: од хеуристике до интерпретације и евалуације. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:2