Milinković, J. (2021). Феминистичке студије периодике: од хеуристике до интерпретације и евалуације. Гласник Етнографског института САНУ, 69(2), 323–343. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/972