MILINKOVIĆ, Jelena. Феминистичке студије периодике: од хеуристике до интерпретације и евалуације. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 323–343, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/972>.
Датум приступа: 08 dec. 2021