Lukić Krstanović, Miroslava. " (Над)гледање женског тела на тржишту спектакла: род и музика" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 2 (24 September 2021)