Lukić Krstanović, Miroslava. " (Над)гледање женског тела на тржишту спектакла: род и музика." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.2 (2021): 303–322. Web. 7 Dec. 2022