Lukić Krstanović, M. 2021 Sep 24. (Над)гледање женског тела на тржишту спектакла: род и музика. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:2