Rajčinovska Pavleska, Natali. " Поетски чин као чин отпора у феминистичкој пракси Ане Мендијете" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 2 (24 September 2021)