Rajčinovska Pavleska, Natali. " Поетски чин као чин отпора у феминистичкој пракси Ане Мендијете." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.2 (2021): 289–302. Web. 30 Nov. 2023