Rajčinovska Pavleska, N. 2021 Sep 24. Поетски чин као чин отпора у феминистичкој пракси Ане Мендијете. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:2