Stojanović, Marko. " Осврт на Слободу огледања у Ноћи музеја 2019 – поглед изнутра" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 1 (28 May 2021)