Migati Kozlica, Sana. " Исламска заједница Србије и Исламска заједница у Србији: актуелна ситуација, актери и дешавања" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 1 (28 May 2021)