Migati Kozlica, Sana. " Исламска заједница Србије и Исламска заједница у Србији: актуелна ситуација, актери и дешавања." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.1 (2021): 125–148. Web. 29 Jul. 2021