Migati Kozlica, S. 2021 May 28. Исламска заједница Србије и Исламска заједница у Србији: актуелна ситуација, актери и дешавања. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:1