Pavlović, Aleksandar. " Крвожедни тиранин или праведни господар? Смаил-ага Ченгић у књижевности и усменој традицији" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 1 (28 May 2021)