Pavlović, Aleksandar. " Крвожедни тиранин или праведни господар? Смаил-ага Ченгић у књижевности и усменој традицији." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.1 (2021): 109–124. Web. 26 May. 2024