Pavlović, A. 2021 May 28. Крвожедни тиранин или праведни господар? Смаил-ага Ченгић у књижевности и усменој традицији. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:1