Katić, Tatjana. " Прелазак на ислам становништва Горе и Опоља, према османским катастарским пописима" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 1 (28 May 2021)