Katić, Tatjana. " Прелазак на ислам становништва Горе и Опоља, према османским катастарским пописима." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.1 (2021): 65–82. Web. 14 Jun. 2024