Katić, T. 2021 May 28. Прелазак на ислам становништва Горе и Опоља, према османским катастарским пописима. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:1