Katić, T. (2021). Прелазак на ислам становништва Горе и Опоља, према османским катастарским пописима. Гласник Етнографског института САНУ, 69(1), 65–82. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/948