KATIĆ, Tatjana. Прелазак на ислам становништва Горе и Опоља, према османским катастарским пописима. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 1, p. 65–82, may 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/948>.
Датум приступа: 14 june 2024