Mandić, Marija. " Османско наслеђе: стратегије, топоси и актери" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 1 (28 May 2021)