Mandić, Marija. " Османско наслеђе: стратегије, топоси и актери." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.1 (2021): 7-17. Web. 20 Apr. 2024