Mandić, M. 2021 May 28. Османско наслеђе: стратегије, топоси и актери. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:1