Pejović, Dragana. " Фахрудин Кладничанин, Печа" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 68 Број 3 (20 January 2021)