Kolaj Ristanović, Irena. " „Гајрет“ о садржају школских уџбеника и утицају на муслиманску омладину: прилог проучавању међурелигијског дијалога у Краљевини СХС / Југославији" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 68 Број 3 (20 January 2021)