Kolaj Ristanović, Irena. " „Гајрет“ о садржају школских уџбеника и утицају на муслиманску омладину: прилог проучавању међурелигијског дијалога у Краљевини СХС / Југославији." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 68.3 (2020): 725–748. Web. 29 May. 2024