Kolaj Ristanović, I. 2021 Jan 20. „Гајрет“ о садржају школских уџбеника и утицају на муслиманску омладину: прилог проучавању међурелигијског дијалога у Краљевини СХС / Југославији. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 68:3