Šentevska, Irena. " Сав тај турбан-фолк: оријентализам и фолк музика у Србији" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 68 Број 3 (20 January 2021)