Šentevska, I. 2021 Jan 20. Сав тај турбан-фолк: оријентализам и фолк музика у Србији. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 68:3