Šentevska, I. (2021). Сав тај турбан-фолк: оријентализам и фолк музика у Србији. Гласник Етнографског института САНУ, 68(3), 641–660. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/929