Ujkanović, E. 2021 Jan 20. Mićo Ljubibratić, prvi prevodilac Kur’ana na našem govornom području. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 68:3