Mandić, Marija, I Đorđević Crnobrnja, Jadranka. " Ислам, појединац и делатне заједнице у Србији: актери промена, сукоба и сарадње" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 68 Број 3 (20 January 2021)