Mandić, Marija, & Jadranka Đorđević Crnobrnja. " Ислам, појединац и делатне заједнице у Србији: актери промена, сукоба и сарадње." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 68.3 (2020): 519–532. Web. 25 May. 2024