Mandić, M., & Đorđević Crnobrnja, J. 2021 Jan 20. Ислам, појединац и делатне заједнице у Србији: актери промена, сукоба и сарадње. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 68:3