Mandić, M., & Đorđević Crnobrnja, J. (2021). Ислам, појединац и делатне заједнице у Србији: актери промена, сукоба и сарадње. Гласник Етнографског института САНУ, 68(3), 519–532. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/921