MANDIĆ, Marija; ĐORĐEVIĆ CRNOBRNJA, Jadranka. Ислам, појединац и делатне заједнице у Србији: актери промена, сукоба и сарадње. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 3, p. 519–532, jan. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/921>.
Датум приступа: 25 may 2024