Kojanić, Ognjen. " Марек Микуш, Рубови цивилног друштва: владавина и хегемонија у Србији" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 68 Број 2 (30 September 2020)