Kojanić, O. (2020). Марек Микуш, Рубови цивилног друштва: владавина и хегемонија у Србији. Гласник Етнографског института САНУ, 68(2), 497–500. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/912