KOJANIĆ, Ognjen. Марек Микуш, Рубови цивилног друштва: владавина и хегемонија у Србији. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 2, p. 497–500, sep. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/912>.
Датум приступа: 23 apr. 2024