Roganović, Vladimir. " Медитеранске зиме Иве Андрића: преплитања идентитета и другости" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 68 Број 2 (30 September 2020)