Roganović, Vladimir. " Медитеранске зиме Иве Андрића: преплитања идентитета и другости." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 68.2 (2020): 439–451. Web. 22 Apr. 2024