Roganović, V. 2020 Sep 30. Медитеранске зиме Иве Андрића: преплитања идентитета и другости. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 68:2