Obšust, Kristijan. " Прилог проучавању званичне културе сећања Новог Сада у контексту истраживања антропологије града" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 68 Број 1 (30 May 2020)